Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi
Intensywny kurs językowy

Są to zajęcia dla osób potrzebujących szybko opanować materiał przewidziany na cały semestr.

Jest to 40 godzin wykładanych przez cały miesiąc. 80 godzin gwarantuje realizację dwóch semestrów w czasie dwóch miesięcy.

Konwersacje językowe

Do wyboru zajęcia przez miesiąc, trzy miesiące, semestr lub rok.

Kurs indywidualny

Taka forma nauki przeznaczona jest dla osób realizujących konkretny cel. Kursant samodzielnie ustala długość nauki i realizowany materiał.

Wykładowca służy pomocą w doborze materiału i ustaleniu długości kursu.

Standardowy kurs językowy

W ciągu 3 miesięcy zajęć zostaje zrealizowanych 40 godzin.

Lekcje są realizowane dla 2 osób 2 razy w tygodniu po 90 minut lub 1 raz w tygodniu po 180 minut.

Indywidualne propozycje czasu zajęć mile widziane!

Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnie wybranej chwili, nie tylko na początku semestru.

Błyskawiczny kurs jezyka obcego

Codziennie 4 godziny zajeć z przerwa 15 min przez 2 tygodnie pozwala na opanowanie języka w bardzo szybkim tempie.

Kursy sobotnio-niedzielne

Kurs obejmuje 56 godz. lekcyjnych.
Kurs sobotnio-niedzielny odbywa sie w trzech wariantach:
-w soboty i niedziele po 2h,
-w soboty po 4h
-w niedziele po 4h

Oferta kursów dla firm

Zobacz ofertę kursów językowych dla firm.

Kursy semestralne

Zobacz ofertę kursów językowych semestralnych.

Szkoła jest szkołą autorską.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Po 30 godzinach nauki opanują Państwo język na poziomie A1. Po 60 godzinach nauki na poziomie A2.