Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi
Język niemiecki

Jako język urzędowy występuje w następujących krajach: Austria, Belgia, Liechtenstein, Luksemburg Niemcy, Szwajcaria W Unii Europejskiej jest zarówno językiem oficjalnym jak i roboczym. Emigrację niemiecką lub osoby mówiące w tym języku spotkamy w: południowym Tyrolu, w północnych Włoszech we wschodniej Belgii w Alzacji i Lotaryngii we Francji w małych wioskach w południowej Danii. Znaczna część emigracji niemieckiej mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, Argentynie, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki.

>> Zobacz też: kurs język niemiecki specjalistyczny

Ceny:
język ogólny - 40 PLN/45 min
język niemiecki specjalistyczny - 50 PLN/h