Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi

Kontakt

Tadeusz Chrzan, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

e-mail: neva@spoko.pl
skype: neva.kursy wybrać "doktor multifilolog"
codziennie w godzinach 18-20
pod nr telefonu +48 71 348 99 46