Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi
Polish language

School of foreign languages​​, without intermediaries, guarantees the quality and easy form of learning with the tutor multifilologist.

I offer courses in Polish and Polish cultural history lessons at various levels, from A1, A2, B1, B2, C1 to C2. The classes are designed for candidates to study at Polish universities and for those who want to begin or deepen their knowledge of Polish language.

Price
40 PLN/45 min

польский язык

Школа иностранных языков НЕВА- без посредников, качество и простота обучения с преподавателем-мультифилологом.

Я приглашаю нa курсы польского языка и лекции по истории польской культуры на различных уровнях, начиная от A1, A2, B1, B2, C1 до C2. Они предназначены для кандидатов, желающих обучаться во всех университетах и высших учебных заведений в Польше, так и для тех, кто интересуется углубленным изучением польского языка.

>> Смотрите также: польский для россиян

Цены:
польский для россиян - 40 PLN/45 мин

Język polski

Szkoła języków obcych - bez pośredników - gwarantuje jakość i prostotę nauczania z wykładowcą multifilologiem.

Oferuję kursy polskiego i lekcje historii kultury polskiej na różnych poziomach, od A1, A2, B1, B2, C1 do C2. Zajęcia są przeznaczone dla kandydatów na studia w polskich wyższych uczelniach oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć lub pogłębić znajomość języka polskiego.

Cena
40 PLN/45 min