Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi
Kursy języka biznesowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich klientów, organizuję zajęcia dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności płynnej wypowiedzi w sytuacjach biznesowych.

Słuchacze uczą się wypowiedzi praktycznych dotyczących spotkań, negocjacji, przemówień, rozmów telefonicznych i przez Skype, korespondencji drogą elektroniczną, faksową, mailową, kurierską, biznes etykiety i kultury.

Słownictwo i zagadnienia tematyczne dotyczą problematyki finansów, promocji, bankowości, zarządzania, handlu wewnętrznego i zagranicznego, polityki, stosunków międzynarodowych, ekonomii, gospodarki.

Uczę wyrażania swoich myśli w sytuacjach biznesowych takich jak: przygotowanie oferty, składanie zamówień, rozmowy handlowe, zakup usług lub towarów, odbiór towarów, załatwianie formalności prawnych i administracyjnych, poszukiwanie kontrahentów.