Kursy online prowadzone przez szkołę językową
Dodatkowe usługi
Kurs języka ekonomiczno-gospodarczego

Kurs przeznaczony jest dla chętnych z zaawansowaną znajomością języka, na poziomie C1 lubiących tematykę gospodarczą i pragnących rozwijać leksykę z zakresu ekonomii, ekonomistów, kandydatów na ekonomistów oraz władających językiem obcym w pracy, chcących podwyższać swoje kwalifikacje.


Oferujemy trzysemestralną naukę o następującej tematyce:


Podczas zajęć wykorzystujemy podręczniki i czasopisma oraz autorskie skrypty.